CVIČKOVA LIGA 2002

 

Pogoj za nastopanje v 1. cvičkovi ligi 2002 je plačana igralnina A, A+ ali A-d, v 2. in 3. ligi tudi igralnina B ali C.

 

Cvičkova liga 2002 se igra v naslednjih ligah: ena prva, ena druga in ena tretja liga. Prijavnina za posamezno ligo je 1.500 SIT. Denar iz prijavnin se bo porabil izključno za piknik ob zaključku lige.

 

Pričetek lige je z datumom objave propozicij, udeležencev v posameznih ligah in njihovih telefonskih številk, in seznamom izzivalcev za dvoboje. Zaključek lige bo 29. septembra ob 18.uri, ko vodja lige izračuna in objavi končni vrstni red in določi termin za kvalifikacijske dvoboje za uvrstitev oz. izpad v višjo oz. nižjo ligo. Ta termin ne sme biti daljši od enega tedna.

 

V primeru, da bo v tem vikendu (28.9.) dvoboj z Branikom, se zaključek lige prestavi za en teden naprej (5., 6.10.). To pa zaradi tega, ker bodo vsi dvoboji, v katerih izzivalec ni uspel v dveh poskusih organizirati tekme, odigrani v tem vikendu (sobota in nedelja). Na razpolago bosta dve igrišči, razpored tekem bo objavljen na oglasni deski takoj, ko bo izzivalec vodji lige javil, da dvoboja ni bilo moč odigrati v dveh poskusih. Če dvobojev na ta dan ne bo mogoče odigrati, zmaga izzivalec.

 

Na soboto tistega vikenda, ko bo zaključek lige, bo tudi cvičkov piknik za vse udeležence cvičkovih lig.

 

Posamezni dvoboj se igra na 9 dobljenih iger (pri rezultatu 8 : 8 se igra tie-break). V primeru, da zmanjka časa ali da zaradi dežja oz. slabe vidljivosti dvoboj ni končan, se igralca domenita za dodaten termin in takrat dvoboj nadaljujeta pri rezultatu, kjer sta ga prejšnjič končala (veljajo tudi osvojene točke). Zmagovalec odigranega dvoboja dobi 2 točki, poraženec pa 1 točko.

 

Znotraj posamezne lige se igra po sistemu vsak z vsakim, udeleženci pa si svoje nasprotnike izbirajo po objavljenem razporedu in rezervaciji z individualnimi nalepkami. Organizator dvoboja je dolžan zagotoviti igrišče in žoge za dvoboj. Izzvanec se je dolžan odzvati izzivalcu najkasneje v drugem povabilu.

V primeru, ko dvoboj sploh ni bil organiziran (izzivalec ni vabil izzivanca), zmaga izzivanec z rezultatom 5:0 in dobi 2 točki, izzivalec pa 0 točk.

 

V primeru, da je dvoboj določen v zadnjem vikendu lige (igralca nista uspela uskladiti termina), veljajo naslednji kriteriji:

-          če obeh ni, dobita oba 0 točk (brez rezultata).

-          če pride samo eden od igralcev, dobi ta 2 točki (5:0) nasprotnik pa 0 točk.

-          če je tekma odigrana, se točkuje normalno.

 

 Za tekme, ki so določene s strani vodje lige v zadnjem vikendu, se ne upošteva nobenih razlogov „višje sile“ (bolezen, poškodba, odsotnost, ...), ampak samo gola dejstva udeležbe na tekmi oziroma rezultat.

 

Rezultat dvoboja sta igralca dolžna v čim krajšem času sporočiti v pisarno TD SLOVAN.

 

Končni vrstni red se izračuna na podlagi seštevka osvojenih točk. Prvi kriterij za osvojeno mesto so osvojene točke, drugi kriterij večje število odigranih srečanj, tretji kriterij razlika v osvojenih igrah (gemih), četrti kriterij večje število osvojenih gemov. V primeru, da ima več tekmovalcev enake rezultate po vseh kriterijih, se isti izračun naredi samo za medsebojna srečanja.

V prvo ligo 2003 se neposredno uvrstita prvouvrščena iz druge lige, iz prve lige pa izpadeta štirinajsto in petnajsto uvrščeni. Dvanajsti in trinajsti iz prve lige odigrata tekmo za obstanek s tretje in četrtouvrščenim iz druge lige (vsak z enim - po žrebu) in zmagovalca teh dvobojev se uvrstita oz. obstaneta v prvi ligi.

V drugo ligo 2003 se neposredno uvrstita prvouvrščena iz tretje lige, iz druge lige pa izpadeta štirinajsto in petnajsto uvrščeni. Dvanajsti in trinajsti iz druge lige odigrata tekmo za obstanek s tretje in četrtouvrščenim iz tretje lige (vsak z enim - po žrebu) in zmagovalca teh dvobojev se uvrstita oz. obstaneta v drugi ligi.

 

Če tekmovalec ne odigra vsaj 4 tekem, v katerih je on izzivalec, avtomatsko izpade v nižjo ligo. V primeru, da so taki igralci trije ali več, se v višjo ligo uvrsti ustrezno število igralcev iz nižje lige brez kvalifikacij.

 

Telefonske številke sodelujočih so na voljo na oglasni deski in v pisarni TD Slovan.

 

Liga se začne 1. julija 2002 in traja do 29. septembra / 6. oktobra istega leta.

 

Vodja cvičkove lige 2002 je Tomaž ŠTRUKELJ, telefon 041/711-645.

 

Vse spore v zvezi s cvičkovo ligo 2002 rešuje vodja lige v sodelovanju z rekreativno komisijo TD Slovan.

 

 

 

Tomaž ŠTRUKELJ, vodja cvičkove lige

TD SLOVAN, komisija za rekreacijo

 

[ NAZAJ ]