CVIČKOVA LIGA 2003

 

1. Organizacija lige

 

Cvičkova liga 2003 se igra v naslednjih ligah:

1.     liga (15 tekmovalcev)

2.     liga (15 tekmovalcev)

3A. liga (12 tekmovalcev)

3B. liga (12 tekmovalcev)

 

Pričetek lige je z 12. 5. 2003, zaključek lige pa  10. oktobra ob 18.uri, ko vodja lige izračuna in objavi končni vrstni red.

 

11. oktobra (ali 12. odvisno od vremena) bo zaključni piknik in kvalifikacijski turnir za vstop v prvo ligo za sezono 2004.

18. oktobra (ali 19. odvisno od vremena) bo kvalifikacijski turnir za drugo ligo 2004.

 

Pogoj za nastopanje v  cvičkovi ligi 2003 je plačana igralnina A ali B (v vseh različicah). Prijavnina je 1.500,00 SIT. Denar iz prijavnin se bo porabil  za piknik ob zaključku lige in pokale za zmagovalce posamznih lig.

 

 

2. Način tekmovanja

 

V naprej pripravljene tabele se izžreba tekmovalce in s tem določi, kdo je izzivalec za posamezni dvoboj. Vsak tekmovalec je izzivalec v polovici tekem. Izzivalec (organizator dvoboja)  je dolžan zagotoviti igrišče in žoge za dvoboj. Izzvanec se je dolžan odzvati izzivalcu najkasneje v drugem povabilu.

 

Tekmovalno obdobje je razdeljeno na dva dela:

1.     obdobje: od 12.5.2003 do 15.7.2003

2.     obdobje: od 16.7.2003 do 10.10.2003

 

V prvem obdobju mora vsak izzivalec organizirati in odigrati 3 tekme v prvi in drugi ligi, v tretji pa 2 tekmi po razporedu vabil.

V drugem obdobju pa mora vsak izzivalec organizirati in odigrati preostale tekme.

Prelaganje tekem v drugo tekmovalno obdobje in možno. V primeru težje poškodbe (popolna nezmožnost igranja) lahko tekmovalna komisija lige odobri preložitev tekem za posameznega tekmovalca v drugo obdobje. Prošnjo za preložitev naslovi tekmovalec vodji lige pismeno.

V kolikor tekmovalec v prvem obdobju ne odigra predpisano število tekem, se vsi njegovi rezultati brišejo in je črtan iz lige.

Do konca lige mora biti tekmovalec izzivalec vsaj v 5 (za prvo in drugo ligo) oziroma 4  (v tretjih ligah) tekmah. V kolikor ne doseže predpisanega števila,  se njegovi rezultati brišejo in je črtan iz lige.

 

Posamezni dvoboj se igra na 9 dobljenih iger (pri rezultatu 8 : 8 se igra tie-break). V primeru, da zmanjka časa ali da zaradi dežja oz. slabe vidljivosti dvoboj ni končan, se igralca domenita za dodaten termin in takrat dvoboj nadaljujeta pri rezultatu, kjer sta  prejšnjič končala (veljajo tudi osvojene točke). Zmagovalec odigranega dvoboja dobi 2 točki, poraženec pa 1 točko.

 

Igralca se LAHKO dogovorita za dvoboj na dva dobljena seta (tretji set lahko tudi tiebreak do10). V tem primeru se morata tudi sama dogovoriti za način rezervacije in plačila igrišča. (predlog: eno uro plača izzivalec, drugo uro si razdelita).

Rezultat bo ustrezno preračunan na 9 dobljenih gemov:

Primeri:      2:1 v setih             preračunano  9:8

       2:0 (6:2,6:4)                     preračunano  9:5

                   2:0 (7:6,7:6)                     preračunano  9:8

                   2:0 (7:5,7:6)                     preračunano  9:7

Razlaga: rezultat seta na 6 se množi z 0.75,da zmagovalec dobi 4.5 točke (pol od 9), rezultat seta na 7 pa z 0.643. Decimalno mesto se zaokrožuje.

 

V primeru, da dvoboj sploh ni bil organiziran (izzivalec ni vabil izzivanca), zmaga izzivanec z rezultatom 5:0 in dobi 2 točki, izzivalec pa 0 točk.

V primeru, da se izzivanec dvakrat ni odzval povabilu, dobi izzivalec 2 točki, izzivanec pa 0 točk.

 

Rezultat dvoboja sta igralca dolžna takoj po tekmi vpisati v poseben blok za vpisovanje rezultatov, ki se nahaja v bifeju. S svojim podpisom potrdita točnost rezultata. V ta blok se tudi zapisuje odklonitve vabil, tako da bo iz dokumentacije razvidno, da se izzivanec ni odzival na vabila.

 

Končni vrstni red se izračuna na podlagi seštevka osvojenih točk. Prvi kriterij za osvojeno mesto so osvojene točke, drugi kriterij večje število odigranih srečanj, tretji kriterij razlika v osvojenih igrah (gemih), četrti kriterij večje število osvojenih gemov. V primeru, da ima več tekmovalcev enake rezultate po vseh kriterijih, se isti izračun naredi samo za medsebojna srečanja.

 

 

3.Napredovanje in izpad iz lige

 

Iz prve lige izpadejo štirje zadnjeuvrščeni, vanjo pa se neposredno uvrstita prvouvrščena iz druge lige. Za preostali dve mesti bo 11.10.2003 organiziran kvalifikacijski turnir, na katerega se lahko prijavijo vsi člani A in B kluba, razen tistih, ki so ostali oz. so se uvrstili v prvo ligo. Nosilci na turnirju bodo zadnjeuvrščeni iz prve lige. V prvo ligo se uvrstita finalista turnirja.

 

V drugo ligo se neposredno uvrstita prvouvrščena v tretjih ligah. Na podlagi rezultatov turnirja se bo ugotovilo, koliko tekmovalcev bo izpadlo iz druge lige (od 4 do 6 – odvisno, kdo se bo uvrstil v prvo ligo). Za preostali dve mesti bo 18.10.2003 organiziran kvalifikacijski turnir, na katerega se lahko prijavijo vsi člani A in B kluba, razen tistih, ki so ostali oz. so se uvrstili v prvo ali drugo ligo. Nosilci na turnirju bodo zadnjeuvrščeni iz druge lige. V drugo ligo se uvrstita finalista turnirja.

 

Na kvalifikacijska turnirja se ne morejo prijaviti tekmovalci, ki so bili črtani iz lige zaradi premalo odigranih tekem.

 

4. Ostalo

 

Rezultati bodo objavljeni in tedensko ažurirani na oglasni deski in na internetni strani kluba (www.tenisko-drustvo-slovan.si).

Telefonske številke sodelujočih in razpored tekem (kdo je izzivalec)  je na voljo na oglasni deski in v pisarni TD Slovan.

 

Vodja cvičkove lige 2003 je Tomaž ŠTRUKELJ, telefon 041/711-645.

Tekmovalno komisijo sestavljajo predstavniki lig: Ham Marko, Simonič Viktor in Štrus Bojan skupaj z vodjo lige.

 

Vse spore v zvezi s cvičkovo ligo 2003 rešuje tekmovalna komisijao lige.

Spremembe pravil tekmovanja za sezono 2003 je potrdila tekmovalna komisija na sestanku 13.5.2003.

 

 

 

 

Tomaž ŠTRUKELJ, vodja cvičkove lige

TD SLOVAN, komisija za rekreacijo