CVIČKOVA LIGA 2005

 

1. Organizacija lige

 

Cvičkova liga 2005 se igra v naslednjih ligah:

1.     liga (15 tekmovalcev)

2.     liga (15 tekmovalcev)

3.   liga (10 tekmovalcev)

 

Prijave za ligo potekajo v klubski pisarni do vključno 15.5.2005.

Pričetek lige je z 16. 5. 2005, zaključek lige pa  14. oktobra ob 18.uri, ko vodja lige izračuna in objavi končni vrstni red.

 

15. oktobra (ali 16. odvisno od vremena) bo zaključni piknik in podelitev pokalov in priznanj za najboljše.

Kvalifikacijska turnirja za vstop v prvo in drugo ligo za sezono 2006 bosta v začetku maja 2006.

 

Pogoj za nastopanje v  cvičkovi ligi 2005 je plačana igralnina A ali B (v vseh različicah).

Prijavnina je 1.500,00 SIT. Pri sestavi lig bomo upoštevali samo igralce, ki bodo do 15.5.2005 poravnali prijavnino.

 

Denar iz prijavnin se bo porabil  za piknik ob zaključku lige in za pokale za zmagovalce posamznih lig.

 

 

2. Način tekmovanja

 

V naprej pripravljene tabele se izžreba tekmovalce in s tem določi, kdo je izzivalec za posamezni dvoboj. Vsak tekmovalec je izzivalec v polovici tekem. Izzivalec (organizator dvoboja)  je dolžan zagotoviti (rezervirati) igrišče in kvalitetne žoge za dvoboj. Izzvanec se je dolžan odzvati izzivalcu najkasneje v drugem povabilu.

 

Tekmovalno obdobje je razdeljeno na dva dela:

1.     obdobje: od 16.5.2005 do 15.7.2005

2.     obdobje: od 16.7.2005 do 14.10.2005

 

V prvem obdobju mora vsak izzivalec organizirati in odigrati 3 tekme (v tretji ligi 2 tekmi) po razporedu vabil.

V drugem obdobju pa mora vsak izzivalec organizirati in odigrati preostale tekme.

Prelaganje tekem v drugo tekmovalno obdobje in možno. V primeru težje poškodbe (popolna nezmožnost igranja), daljše bolezni ali službene odsotnosti  lahko tekmovalna komisija lige odobri preložitev tekem za posameznega tekmovalca v drugo obdobje. Prošnjo za preložitev tekem tekmovalec vpiše v tabelo rezultatov.

V kolikor tekmovalec v prvem obdobju ne odigra predpisano število tekem, dobi za vsako neodigrano tekmo, v kateri bi moral biti on izzivalec, eno negativno točko.

 

Do konca lige mora biti tekmovalec izzivalec vsaj v 5 (velja za lige s 15 člani) oziroma 3  (v ligi z manj člani) tekmah. V kolikor ne doseže predpisanega števila,  se njegovi rezultati brišejo in izpade iz lige ne glede na ostale propozicije. Prav tako nima pravice do prijave na kvalifikacijski turnir za ponovni vstop v ligo. V naslednji sezoni se lahko prijavi le v nižjo ligo.

 

Posamezni dvoboj se igra na 9 dobljenih iger (pri rezultatu 8 : 8 se igra tie-break). V primeru, da zmanjka časa ali da zaradi dežja oz. slabe vidljivosti dvoboj ni končan, se igralca dogovorita za dodaten termin in takrat dvoboj nadaljujeta pri rezultatu, kjer sta  prejšnjič končala (veljajo tudi osvojene točke). Zmagovalec odigranega dvoboja dobi 2 točki, poraženec pa 1 točko.

 

Igralca se LAHKO dogovorita za dvoboj na dva dobljena seta (tretji set lahko tudi tiebreak do10 na razliko ali brez). V tem primeru se morata tudi sama dogovoriti za način rezervacije in plačila igrišča. (predlog: eno uro plača izzivalec, drugo uro si razdelita).

Rezultat bo ustrezno preračunan na 9 dobljenih gemov:

Primeri:       2:1 v setih                       preračunano  9:8

       2:0 (6:2,6:4)                     preračunano  9:5

                   2:0 (7:6,7:6)                     preračunano  9:8

                   2:0 (7:5,7:6)                     preračunano  9:7

Razlaga: rezultat seta na 6 se množi z 0.75,da zmagovalec dobi 4.5 točke (pol od 9), rezultat seta na 7 pa z 0.643. Decimalno mesto se zaokrožuje.

 

V primeru, da dvoboj sploh ni bil organiziran (izzivalec ni vabil izzivanca), zmaga izzivanec z rezultatom 5:0 in dobi 2 točki, izzivalec pa 0 točk.

V primeru, da se izzivanec dvakrat ni odzval povabilu, zmaga izzivalec z rezultatom 5:0 in dobi 2 točki, izzivanec pa 0 točk.

 

Rezultat dvoboja sta igralca dolžna takoj po tekmi vpisati v poseben blok za vpisovanje rezultatov, ki se nahaja v bifeju. S svojim podpisom potrdita točnost rezultata. V ta blok se tudi zapisuje odklonitve vabil, tako da bo iz dokumentacije razvidno, da se izzivanec ni odzival na vabila.

 

Končni vrstni red se izračuna na podlagi seštevka osvojenih točk. Prvi kriterij za osvojeno mesto so osvojene točke. V primeru, da ima več igralcev enako število točk, se vrstni red izračuna na podlagi izračuna točk in osvojenih gemov v medsebojnih srečanjih. Prvi kriterij je večje število osvojenih točk, drugi kriterij je razlika v osvojenih igrah (gemih), tretji kriterij večje število osvojenih gemov.

 

3.Napredovanje in izpad iz lige

 

Iz vseh lig neposredno izpadejo vsi, ki niso odigrali predpisano število tekem.

 

Sicer pa iz lige izpadeta zadnje dva uvrščena, vanjo  pa se neposredno uvrstita prva dva uvrščena iz nižje lige.

V kvalifikacije za obstanek v ligi pa morata 12. in 13. uvrščeni (v kolikor nista izpadla zaradi premalo odigranih tekem),

 

Kvalifikacijski turnir bo za vstop v prvo in drugo ligo bo organiziran v začetku maja 2006. Na kvalifikacijska turnira (za vstop v prvo, oziroma za vstop v drugo ligo) se lahko prijavijo vsi člani A in B kluba, razen tistih, ki so ostali oz. so se uvrstili v to ligo ali pa so v višji ligi. Nosilci na turnirju bodo 12. in 13. uvrščeni iz prve oziroma druge lige. V prvo ligo se uvrstita finalista turnirja za prvo ligo, v drugo ligo pa se uvrstita finalista turnirja za drugo ligo.

Na kvalifikacijska turnirja se ne morejo prijaviti tekmovalci, ki so bili črtani iz lige zaradi premalo odigranih tekem.

 

 

4. Ostalo

 

Vse informacije v zvezi z ligo so na internetni strani http://www.tenisko-drustvo-slovan.si/Tomaz/Frame.htm.

Rezultati bodo ažurirani tedensko in objavljeni na oglasni deski in na internetu.

Telefonske številke sodelujočih (in razpored tekem - kdo je izzivalec)  so na voljo na oglasni deski in v pisarni TD Slovan.

 

Vodja cvičkove lige 2005 je Tomaž ŠTRUKELJ, telefon 041/711-645.

Tekmovalno komisijo sestavljajo predstavniki lig: Ham Marko, Simonič Viktor in Štrus Bojan skupaj z vodjo lige.

 

Vse spore v zvezi s cvičkovo ligo 2005 rešuje tekmovalna komisijao lige.

 

Tomaž ŠTRUKELJ, vodja cvičkove lige

20.5.2005