1. LIGA     DVOBOJE JE POTREBNO ODIGRATI DO 15. 7. 2006      
1 GORŠIČ ALBERT   031/464-786 ŠTRUKELJ TOMAŽ KOŠČAK IGOR STARIN TOMAŽ MALEŠIČ TOMAŽ RAKUN IGOR ČUČEK MARIJAN PROTNAR PRIMOŽ 
2 ŠTRUKELJ TOMAŽ 15 041/711-645 KOŠČAK IGOR STARIN TOMAŽ MALEŠIČ TOMAŽ RAKUN IGOR ČUČEK MARIJAN PROTNAR PRIMOŽ  SLAK MATJAŽ
3 KOŠČAK IGOR 9 041/586-637 STARIN TOMAŽ MALEŠIČ TOMAŽ RAKUN IGOR ČUČEK MARIJAN PROTNAR PRIMOŽ  SLAK MATJAŽ PERGAR ANDREJ
4 STARIN TOMAŽ 9 041-854-936 MALEŠIČ TOMAŽ RAKUN IGOR ČUČEK MARIJAN PROTNAR PRIMOŽ  SLAK MATJAŽ PERGAR ANDREJ ŽEHELJ MARKO
5 MALEŠIČ TOMAŽ 9 041/616-357 RAKUN IGOR ČUČEK MARIJAN PROTNAR PRIMOŽ  SLAK MATJAŽ PERGAR ANDREJ ŽEHELJ MARKO KODRIN DANILO
6 RAKUN IGOR 15 041/730-536 ČUČEK MARIJAN PROTNAR PRIMOŽ  SLAK MATJAŽ PERGAR ANDREJ ŽEHELJ MARKO KODRIN DANILO MAVEC ROK
7 ČUČEK MARIJAN 9 040/480-321 PROTNAR PRIMOŽ  SLAK MATJAŽ PERGAR ANDREJ ŽEHELJ MARKO KODRIN DANILO MAVEC ROK POSAVEC JURE
8 PROTNAR PRIMOŽ  11 031/337-008 SLAK MATJAŽ PERGAR ANDREJ ŽEHELJ MARKO KODRIN DANILO MAVEC ROK POSAVEC JURE FRECE MATJAŽ
9 SLAK MATJAŽ 11 041/723-303 PERGAR ANDREJ ŽEHELJ MARKO KODRIN DANILO MAVEC ROK POSAVEC JURE FRECE MATJAŽ GORŠIČ ALBERT
10 PERGAR ANDREJ 11 041/674-271 ŽEHELJ MARKO KODRIN DANILO MAVEC ROK POSAVEC JURE FRECE MATJAŽ GORŠIČ ALBERT ŠTRUKELJ TOMAŽ
11 ŽEHELJ MARKO 13 041/620-464 KODRIN DANILO MAVEC ROK POSAVEC JURE FRECE MATJAŽ GORŠIČ ALBERT ŠTRUKELJ TOMAŽ KOŠČAK IGOR
12 KODRIN DANILO 15 041/657-733 MAVEC ROK POSAVEC JURE FRECE MATJAŽ GORŠIČ ALBERT ŠTRUKELJ TOMAŽ KOŠČAK IGOR STARIN TOMAŽ
13 MAVEC ROK 15 031/665-139  POSAVEC JURE FRECE MATJAŽ GORŠIČ ALBERT ŠTRUKELJ TOMAŽ KOŠČAK IGOR STARIN TOMAŽ MALEŠIČ TOMAŽ
14 POSAVEC JURE 15 041/652-004 FRECE MATJAŽ GORŠIČ ALBERT ŠTRUKELJ TOMAŽ KOŠČAK IGOR STARIN TOMAŽ MALEŠIČ TOMAŽ RAKUN IGOR
15 FRECE MATJAŽ 13 041/750-276 GORŠIČ ALBERT ŠTRUKELJ TOMAŽ KOŠČAK IGOR STARIN TOMAŽ MALEŠIČ TOMAŽ RAKUN IGOR ČUČEK MARIJAN
  Povprečje: 11,33  
  2. LIGA     DVOBOJE JE POTREBNO ODIGRATI DO 15. 7. 2006  
1 ANŽUR BORUT   041/684-145 SIMONIČ VIKTOR JURKOVIČ MARJAN JENKO TOMAŽ ŠTRUS BOJAN VOBIČ GORAZD BONČINA JANEZ ČAMERNIK BORIS
2 SIMONIČ VIKTOR   041/447-376 JURKOVIČ MARJAN JENKO TOMAŽ ŠTRUS BOJAN VOBIČ GORAZD BONČINA JANEZ ČAMERNIK BORIS ŽAGAR BORUT
3 JURKOVIČ MARJAN   031/336-982 JENKO TOMAŽ ŠTRUS BOJAN VOBIČ GORAZD BONČINA JANEZ ČAMERNIK BORIS ŽAGAR BORUT MARKELJC MARJAN
4 JENKO TOMAŽ   031/777-239 ŠTRUS BOJAN VOBIČ GORAZD BONČINA JANEZ ČAMERNIK BORIS ŽAGAR BORUT MARKELJC MARJAN ŽERJAV PAVLE
5 ŠTRUS BOJAN   041/773-243 VOBIČ GORAZD BONČINA JANEZ ČAMERNIK BORIS ŽAGAR BORUT MARKELJC MARJAN ŽERJAV PAVLE KOTNIK ANDREJ
6 VOBIČ GORAZD   041/415-750 BONČINA JANEZ ČAMERNIK BORIS ŽAGAR BORUT MARKELJC MARJAN ŽERJAV PAVLE KOTNIK ANDREJ JAGARINEC SLAVKO
7 BONČINA JANEZ   041/445-135 ČAMERNIK BORIS ŽAGAR BORUT MARKELJC MARJAN ŽERJAV PAVLE KOTNIK ANDREJ JAGARINEC SLAVKO STIBILJ CVETO
8 ČAMERNIK BORIS   041/628-717 ŽAGAR BORUT MARKELJC MARJAN ŽERJAV PAVLE KOTNIK ANDREJ JAGARINEC SLAVKO STIBILJ CVETO GOLEC MARJAN
9 ŽAGAR BORUT   070/667-726 MARKELJC MARJAN ŽERJAV PAVLE KOTNIK ANDREJ JAGARINEC SLAVKO STIBILJ CVETO GOLEC MARJAN ANŽUR BORUT
10 MARKELJC MARJAN   041/899-815 ŽERJAV PAVLE KOTNIK ANDREJ JAGARINEC SLAVKO STIBILJ CVETO GOLEC MARJAN ANŽUR BORUT SIMONIČ VIKTOR
11 ŽERJAV PAVLE   041/423-506 KOTNIK ANDREJ JAGARINEC SLAVKO STIBILJ CVETO GOLEC MARJAN ANŽUR BORUT SIMONIČ VIKTOR JURKOVIČ MARJAN
12 KOTNIK ANDREJ   040/392-978 JAGARINEC SLAVKO STIBILJ CVETO GOLEC MARJAN ANŽUR BORUT SIMONIČ VIKTOR JURKOVIČ MARJAN JENKO TOMAŽ
13 JAGARINEC SLAVKO   041/723-308 STIBILJ CVETO GOLEC MARJAN ANŽUR BORUT SIMONIČ VIKTOR JURKOVIČ MARJAN JENKO TOMAŽ ŠTRUS BOJAN
14 STIBILJ CVETO   041-988-838 GOLEC MARJAN ANŽUR BORUT SIMONIČ VIKTOR JURKOVIČ MARJAN JENKO TOMAŽ ŠTRUS BOJAN VOBIČ GORAZD
15 GOLEC MARJAN   041/784-442 ANŽUR BORUT SIMONIČ VIKTOR JURKOVIČ MARJAN JENKO TOMAŽ ŠTRUS BOJAN VOBIČ GORAZD BONČINA JANEZ
  3. LIGA     DVOBOJE JE POTREBNO ODIGRATI DO 15. 7. 2006  
1 STRAŽAR ALEKS   041/664-939 HERENDA DEAN BRENČIČ MILIVOJ VRBINC ANDREJ JURAK TOMO KORDIŠ PETER MAVČEC FRANC  
2 HERENDA DEAN   051/205-500 BRENČIČ MILIVOJ VRBINC ANDREJ JURAK TOMO KORDIŠ PETER MAVČEC FRANC UMEK ANDREJ  
3 BRENČIČ MILIVOJ   031/550-549 VRBINC ANDREJ JURAK TOMO KORDIŠ PETER MAVČEC FRANC UMEK ANDREJ BALAŽIČ MIRO  
4 VRBINC ANDREJ   041/660-712 JURAK TOMO KORDIŠ PETER MAVČEC FRANC UMEK ANDREJ BALAŽIČ MIRO HRISTOVSKI DIMITAR  
5 JURAK TOMO   041-570-101 KORDIŠ PETER MAVČEC FRANC UMEK ANDREJ BALAŽIČ MIRO HRISTOVSKI DIMITAR MALAHOVSKI SAŠO  
6 KORDIŠ PETER   041/296-708 MAVČEC FRANC UMEK ANDREJ BALAŽIČ MIRO HRISTOVSKI DIMITAR MALAHOVSKI SAŠO JERAS KSENIJA  
7 MAVČEC FRANC   041/404-762 UMEK ANDREJ BALAŽIČ MIRO HRISTOVSKI DIMITAR MALAHOVSKI SAŠO JERAS KSENIJA ANŽUR BORUT  
8 UMEK ANDREJ   041/667-814 BALAŽIČ MIRO HRISTOVSKI DIMITAR MALAHOVSKI SAŠO JERAS KSENIJA ANŽUR BORUT STRAŽAR ALEKS  
9 BALAŽIČ MIRO   040-719-545 HRISTOVSKI DIMITAR MALAHOVSKI SAŠO JERAS KSENIJA ANŽUR BORUT STRAŽAR ALEKS HERENDA DEAN  
10 HRISTOVSKI DIMITAR   041/408-534 MALAHOVSKI SAŠO JERAS KSENIJA ANŽUR BORUT STRAŽAR ALEKS HERENDA DEAN BRENČIČ MILIVOJ  
11 MALAHOVSKI SAŠO   041-776-775 JERAS KSENIJA ANŽUR BORUT STRAŽAR ALEKS HERENDA DEAN BRENČIČ MILIVOJ VRBINC ANDREJ  
12 JERAS KSENIJA   051/634-726 ANŽUR BORUT STRAŽAR ALEKS HERENDA DEAN BRENČIČ MILIVOJ VRBINC ANDREJ JURAK TOMO  
13 MARAVIČ NJEGOŠ   041/367-535 STRAŽAR ALEKS HERENDA DEAN BRENČIČ MILIVOJ VRBINC ANDREJ JURAK TOMO KORDIŠ PETER