CVIČKOVA LIGA 2007

 

1. Organizacija lige

 

Cvičkova liga 2007 se igra v naslednjih ligah:

1.     liga (13 tekmovalcev)

2.     liga (13 tekmovalcev)

3.   liga (13 tekmovalcev)

 

Prijave za ligo potekajo v klubski pisarni do vključno 6.5.2007.

Pričetek lige je 7. 5. 2007, zaključek lige pa  13. oktobra ob 12.uri, ko vodja lige izračuna in objavi končni vrstni red.

 

13. oktobra (ali 14. odvisno od vremena) bo zaključni piknik in podelitev pokalov in priznanj za najboljše.

 

Pogoj za nastopanje v  cvičkovi ligi 2007 je plačana igralnina A ali B (v vseh različicah).

Prijavnina je 8 EUR. Pri sestavi lig bomo upoštevali samo igralce, ki bodo poravnali prijavnino.

 

Denar iz prijavnin se bo porabil  za piknik ob zaključku lige ter za pokale in priznanja za zmagovalce posamznih lig.

 

 

2. Način tekmovanja

 

V naprej pripravljene tabele se izžreba tekmovalce in s tem določi, kdo je izzivalec za posamezni dvoboj. Vsak tekmovalec je izzivalec v polovici tekem. Izzivalec (organizator dvoboja)  je dolžan zagotoviti (rezervirati) igrišče in kvalitetne žoge za dvoboj. Izzvanec se je dolžan odzvati izzivalcu najkasneje v drugem povabilu.

 

Tekmovalno obdobje je razdeljeno na dva dela:

1.     obdobje: od 7.5.2007 do 15.7.2007

2.     obdobje: od 16.7.2007 do 13.10.2007

 

V prvem obdobju mora vsak izzivalec organizirati in odigrati 3 tekme po razporedu vabil.

V drugem obdobju pa mora vsak izzivalec organizirati in odigrati preostale 4 tekme.

Prelaganje tekem v drugo tekmovalno obdobje ni možno. V primeru poškodbe (nezmožnost igranja), daljše bolezni ali službene odsotnosti  lahko tekmovalna komisija lige odobri preložitev tekem za posameznega tekmovalca v drugo obdobje. Prošnjo za preložitev tekem tekmovalec vpiše v tabelo rezultatov.

V kolikor tekmovalec v prvem obdobju ne odigra predpisano število tekem, dobi za vsako neodigrano tekmo, v kateri bi moral biti on izzivalec, eno negativno točko.

 

Do konca lige mora biti tekmovalec izzivalec vsaj v 4  tekmah. V kolikor ne doseže predpisanega števila,  se njegovi rezultati brišejo in izpade iz lige ne glede na ostale propozicije. Prav tako nima pravice do prijave na kvalifikacijski turnir za ponovni vstop v ligo. V naslednji sezoni se lahko prijavi le v nižjo ligo.

 

V prvi ligi se dvoboji igrajo na dva dobljena seta, tretji set je podaljšani tie-break do 10 točk na dve točki razlike.

 

V ostalih ligah se dvoboj igra na 9 dobljenih iger (pri rezultatu 8 : 8 se igra tie-break do 7). V primeru, da zmanjka časa ali da zaradi dežja oz. slabe vidljivosti dvoboj ni končan, se igralca dogovorita za dodaten termin in takrat dvoboj nadaljujeta pri rezultatu, kjer sta  prejšnjič končala (veljajo tudi osvojene točke).

 

Zmagovalec dvoboja dobi 2 točki, poraženec pa 1 točko.

 

V drugi in tretji ligi se igralca LAHKO dogovorita za dvoboj na dva dobljena seta (tretji set lahko tudi tiebreak do10). V tem primeru se morata tudi sama dogovoriti za način rezervacije in plačila igrišča. To seveda ne velja za prvo ligo!!

Rezultat bo ustrezno preračunan na 9 dobljenih gemov:

Primeri:       2:1 v setih                       preračunano  9:8

       2:0 (6:2,6:4)                     preračunano  9:5

                   2:0 (7:6,7:6)                     preračunano  9:8

                   2:0 (7:5,7:6)                     preračunano  9:7

Razlaga: rezultat seta na 6 se množi z 0.75,da zmagovalec dobi 4.5 točke (pol od 9), rezultat seta na 7 pa z 0.643. Decimalno mesto se zaokrožuje.

 

V primeru, da dvoboj sploh ni bil organiziran (izzivalec ni vabil izzivanca), zmaga izzivanec z rezultatom 5:0 in dobi 2 točki, izzivalec pa 0 točk.

V primeru, da se izzivanec dvakrat ni odzval povabilu, zmaga izzivalec z rezultatom 5:0 in dobi 2 točki, izzivanec pa 0 točk.

 

Rezultat dvoboja sta igralca dolžna takoj po tekmi vpisati v poseben blok za vpisovanje rezultatov, ki se nahaja v bifeju. S svojim podpisom potrdita točnost rezultata.

V ta blok se tudi zapisuje odklonitve vabil, tako da bo iz dokumentacije razvidno, da se izzivanec ni odzival na vabila. V blok se vpisuje tudi vse prošnje ali druga obvestila za tekmovalno komisijo.

 

Končni vrstni red se izračuna na podlagi seštevka osvojenih točk. Prvi kriterij za osvojeno mesto so osvojene točke. V primeru, da ima več igralcev enako število točk, se vrstni red izračuna na podlagi medsebojnih srečanj. Prvi kriterij je večje število osvojenih točk, drugi kriterij je razlika v setih, tretji kriterij razlika v osvojenih igrah (gemih), čertrti kriterij večje število osvojenih gemov.

 

3.Napredovanje in izpad iz lige

 

Iz vseh lig neposredno izpadejo vsi, ki niso odigrali predpisano število tekem.

 

 

Iz prve lige izpadejo zadnji trije uvrščeni igralci. V prvo ligo se uvrsti zmagovalec druge lige. Izpadli igralci se vsi lahko prijavijo na kvalifikacijski turnir za uvrstitev v prvo ligo. V ligo se uvrstita finalista kvalifikacijskega turnirja.

 

V drugo ligo se neposredno uvrsti zmagovalec tretje lige. V ligo se uvrstita tudi finalista kvalifikacijskega turnirja. Zaradi različnih možnosti izpada in napredovanja ni možno točno predvideti koliko igralcev bo izpadlo iz druge lige. Maksimalno število za izpad je 5 igralcev, najmanj pa  trije. Vsi imajo pravico sodelovanja na kvalifikacijskem turnirju.

 

Kvalifikacijska turnirja za vstop v prvo in drugo ligo za sezono 2008 bodo v začetku maja 2008

 

Na kvalifikacijska turnirja se ne morejo prijaviti tekmovalci, ki so bili črtani iz lige v prejšnji sezoni zaradi premalo odigranih tekem.

 

 

4. Ostalo

 

Vse informacije v zvezi z ligo so na internetni strani http://www.tenisko-drustvo-slovan.si/Tomaz/Frame.htm ali pa preko povezave iz glavne internetne strani teniškega društva http://www.tenisko-drustvo-slovan.si/

 

Rezultati bodo ažurirani tedensko in objavljeni na oglasni deski in na internetu.

Telefonske številke sodelujočih (in razpored tekem - kdo je izzivalec)  so na voljo na oglasni deski in v pisarni TD Slovan.

 

Vodja cvičkove lige 2007 je Tomaž ŠTRUKELJ, telefon 030/998-022.

Tekmovalno komisijo sestavljajo predstavniki lig: Ham Marko, Simonič Viktor, Andrej Jeras in Štrus Bojan in Tomaž Štrukelj.

Vse spore v zvezi s cvičkovo ligo 2007 rešuje tekmovalna komisija lige.

 

Tomaž ŠTRUKELJ, vodja cvičkove lige

10.5.2007