CVIČKOVA LIGA 2008

 

1. Organizacija lige

 

Cvičkova liga 2008 se igra v naslednjih ligah:

1.     liga (13 tekmovalcev)

2.     liga (13 tekmovalcev)

3.   liga (5 tekmovalcev)

 

Prijave za ligo so potekale  v klubski pisarni do vključno 16.5.2008.

Pričetek lige je 19.5. 2008, zaključek lige pa  26. septembra ob 18.uri, ko vodja lige izračuna in objavi končni vrstni red.

 

27. septembra bo zaključni piknik skupaj z dvobojem « STARI : MLADI » in podelitev pokalov in priznanj za najboljše.

 

Pogoj za nastopanje v  Cvičkovi ligi 2008 je plačana igralnina (katerakoli različica).

Prijavnina je 10 EUR. Pri sestavi lig bomo upoštevali samo igralce, ki so poravnali prijavnino do vključno 16.5.2008.

 

Denar od prijavnin se bo porabil  za piknik ob zaključku lige ter za pokale in priznanja za zmagovalce posameznih lig.

 

 

2. Način tekmovanja

 

V naprej pripravljene tabele se izžreba tekmovalce in s tem določi, kdo je izzivalec za posamezni dvoboj. Vsak tekmovalec je izzivalec v polovici tekem. Izzivalec (organizator dvoboja)  je dolžan zagotoviti (rezervirati) igrišče in kvalitetne žoge za dvoboj. Izzvanec se je dolžan odzvati izzivalcu najkasneje v drugem povabilu.

 

Tekmovalno obdobje je razdeljeno na dva dela:

1.     obdobje: od 10.5.2008 do 15.7.2008

2.     obdobje: od 16.7.2008 do 26.9.2008

 

V prvem obdobju mora vsak izzivalec v 1. in 2. ligi organizirati in odigrati 3 tekme po razporedu vabil.

V drugem obdobju pa mora vsak izzivalec organizirati in odigrati preostale 3 tekme.

Prelaganje tekem v drugo tekmovalno obdobje ni možno. V primeru poškodbe (nezmožnost igranja), daljše bolezni ali službene odsotnosti  lahko tekmovalna komisija lige odobri preložitev tekem za posameznega tekmovalca v drugo obdobje. Prošnjo za preložitev tekem tekmovalec vpiše v tabelo rezultatov.

V kolikor tekmovalec v prvem obdobju ne odigra predpisano število tekem, dobi za vsako neodigrano tekmo, v kateri bi moral biti on izzivalec, eno negativno točko.

 

Do konca lige mora biti tekmovalec izzivalec vsaj v 4  tekmah – velja za 1. in 2. ligo. V kolikor ne doseže predpisanega števila,  se njegovi rezultati brišejo in izpade iz lige ne glede na ostale propozicije. Prav tako nima pravice do prijave na kvalifikacijski turnir za ponovni vstop v ligo. V naslednji sezoni se lahko prijavi le v nižjo ligo.

 

V tretji ligi se igra dvokrožni sistem, tako da bo vsak igral z vsakim dvakrat. Enkrat v prvem obdobju (do 15.7.) in enkrat v drugem obdobju.

 

V prvi ligi se dvoboji igrajo na dva dobljena seta, tretji set je podaljšani tie-break do 10 točk na dve točki razlike.

V ostalih ligah se dvoboj igra na 9 dobljenih iger (pri rezultatu 8 : 8 se igra tie-break do 10 točk na dve točki razlike). V primeru, da zmanjka časa ali da zaradi dežja oz. slabe vidljivosti dvoboj ni končan, se igralca dogovorita za dodaten termin in takrat dvoboj nadaljujeta pri rezultatu, kjer sta  prekinila dvoboj.

Zmagovalec dvoboja dobi 2 točki, poraženec pa 1 točko.

 

V drugi in tretji ligi se igralca LAHKO dogovorita za dvoboj na dva dobljena seta (tretji set lahko tudi tiebreak do10). V tem primeru se morata tudi sama dogovoriti za način rezervacije in plačila igrišča.

Rezultat bo ustrezno preračunan na 9 dobljenih gemov:

Primeri:       2:1 v setih                       preračunano  9:8

       2:0 (6:2,6:4)                     preračunano  9:5

                   2:0 (7:6,7:6)                     preračunano  9:8

                   2:0 (7:5,7:6)                     preračunano  9:7

Razlaga: rezultat seta na 6 se množi z 0.75,da zmagovalec dobi 4.5 točke (pol od 9), rezultat seta na 7 pa z 0.643. Decimalno mesto se zaokrožuje.

 

V primeru, da dvoboj sploh ni bil organiziran (izzivalec ni vabil izzivanca), zmaga izzivanec z rezultatom 5:0 in dobi 2 točki, izzivalec pa 0 točk.

V primeru, da se izzivanec dvakrat ni odzval povabilu, zmaga izzivalec z rezultatom 5:0 in dobi 2 točki, izzivanec pa 0 točk.

 

Rezultat dvoboja sta igralca dolžna takoj po tekmi vpisati v poseben blok za vpisovanje rezultatov, ki se nahaja v bifeju. S svojim podpisom potrdita točnost rezultata.

V ta blok se tudi zapisuje odklonitve vabil, tako da bo iz dokumentacije razvidno, da se izzivanec ni odzival na vabila. V blok se vpisuje tudi vse prošnje ali druga obvestila za tekmovalno komisijo.

 

Končni vrstni red se izračuna na podlagi seštevka osvojenih točk. Prvi kriterij je večje število osvojenih točk, drugi kriterij je boljša razlika v setih, tretji kriterij večja razlika v osvojenih igrah (gemih), čertrti kriterij večje število osvojenih gemov.

V primeru, da ima več igralcev enako število točk, se vrstni red izračuna na podlagi medsebojnih srečanj.

 

3.Napredovanje in izpad iz lige

 

Iz vseh lig neposredno izpadejo vsi, ki niso odigrali predpisano število tekem.

 

Iz prve lige izpadejo zadnji trije uvrščeni igralci. V prvo ligo se uvrsti zmagovalec druge lige. Izpadli igralci se vsi lahko prijavijo na kvalifikacijski turnir za uvrstitev v prvo ligo. V ligo se uvrstita finalista kvalifikacijskega turnirja.

 

V drugo ligo se neposredno uvrsti zmagovalec tretje lige. V ligo se uvrstita tudi finalista kvalifikacijskega turnirja. Zaradi različnih možnosti izpada in napredovanja v prvo ligo ni možno točno predvideti koliko igralcev bo izpadlo iz druge lige. Vsi pa imajo pravico sodelovanja na kvalifikacijskem turnirju.

 

Kvalifikacijska turnirja za vstop v prvo in drugo ligo za sezono 2009 bodo v začetku maja 2009

 

Na kvalifikacijska turnirja se ne morejo prijaviti tekmovalci, ki so bili črtani iz lige v prejšnji sezoni zaradi premalo odigranih tekem.

 

 

4. Ostalo

 

Vse informacije v zvezi z ligo so na internetni strani http://www.tenisko-drustvo-slovan.si/Tomaz/Frame.htm ali pa preko povezave iz glavne internetne strani teniškega društva http://www.tenisko-drustvo-slovan.si/

 

Rezultati bodo ažurirani na 14 dni in objavljeni na oglasni deski in na internetu.

Telefonske številke sodelujočih (in razpored tekem - kdo je izzivalec)  so na voljo tudi na oglasni deski in v pisarni TD Slovan.

 

Vodja cvičkove lige 2008 je Tomaž ŠTRUKELJ, telefon 030/998-022.

Tekmovalno komisijo sestavljajo predstavniki lig: Simonič Viktor, Andrej Jeras in Štrus Bojan in Tomaž Štrukelj.

Vse spore v zvezi s cvičkovo ligo 2008 rešuje tekmovalna komisija lige.

 

Tomaž ŠTRUKELJ, vodja cvičkove lige

18.5.2008