1. LIGA     DVOBOJE JE POTREBNO ODIGRATI DO 15. 7. 2007  
1 SIMONIČ GREGOR   041/447-375 FRECE MATJAŽ GORŠIČ ALBERT KODRIN DANILO PERGAR ANDREJ ŠTRUKELJ TOMAŽ ČUČEK MARJAN  
2 FRECE MATJAŽ   041/750-276 GORŠIČ ALBERT KODRIN DANILO PERGAR ANDREJ ŠTRUKELJ TOMAŽ ČUČEK MARJAN SLAK MATJAŽ  
3 GORŠIČ ALBERT   040/433-555 KODRIN DANILO PERGAR ANDREJ ŠTRUKELJ TOMAŽ ČUČEK MARJAN SLAK MATJAŽ KOŠČAK IGOR  
4 KODRIN DANILO   041/657-733 PERGAR ANDREJ ŠTRUKELJ TOMAŽ ČUČEK MARJAN SLAK MATJAŽ KOŠČAK IGOR MALEŠIČ TOMAŽ  
5 PERGAR ANDREJ   041/674-271 ŠTRUKELJ TOMAŽ ČUČEK MARJAN SLAK MATJAŽ KOŠČAK IGOR MALEŠIČ TOMAŽ HERENDA DEAN  
6 ŠTRUKELJ TOMAŽ   030/998-022 ČUČEK MARJAN SLAK MATJAŽ KOŠČAK IGOR MALEŠIČ TOMAŽ HERENDA DEAN MLAKAR MARKO  
7 ČUČEK MARJAN   040/480-321 SLAK MATJAŽ KOŠČAK IGOR MALEŠIČ TOMAŽ HERENDA DEAN MLAKAR MARKO POŽAR BOJAN  
8 SLAK MATJAŽ   041/723-303 KOŠČAK IGOR MALEŠIČ TOMAŽ HERENDA DEAN MLAKAR MARKO POŽAR BOJAN SIMONIČ GREGOR  
9 KOŠČAK IGOR   040/777-666 MALEŠIČ TOMAŽ HERENDA DEAN MLAKAR MARKO POŽAR BOJAN SIMONIČ GREGOR FRECE MATJAŽ  
10 MALEŠIČ TOMAŽ   041/616-357 HERENDA DEAN MLAKAR MARKO POŽAR BOJAN SIMONIČ GREGOR FRECE MATJAŽ GORŠIČ ALBERT  
11 HERENDA DEAN   051/205-500 MLAKAR MARKO POŽAR BOJAN SIMONIČ GREGOR FRECE MATJAŽ GORŠIČ ALBERT KODRIN DANILO  
12 MLAKAR MARKO   041/747-051 POŽAR BOJAN SIMONIČ GREGOR FRECE MATJAŽ GORŠIČ ALBERT KODRIN DANILO PERGAR ANDREJ  
13 POŽAR BOJAN   041/769-485 SIMONIČ GREGOR FRECE MATJAŽ GORŠIČ ALBERT KODRIN DANILO PERGAR ANDREJ ŠTRUKELJ TOMAŽ  
     
  2. LIGA     DVOBOJE JE POTREBNO ODIGRATI DO 15. 7. 2007  
1 MAVEC ROK   031/665-139  RAKUN IGOR ŽEHELJ MARKO JURKOVIČ MARJAN ŽERJAV PAVLE JAGARINEC SLAVKO SIMONIČ VIKTOR  
2 RAKUN IGOR   041/730-536 ŽEHELJ MARKO JURKOVIČ MARJAN ŽERJAV PAVLE JAGARINEC SLAVKO SIMONIČ VIKTOR VOBIČ GORAZD  
3 ŽEHELJ MARKO   041/620-464 JURKOVIČ MARJAN ŽERJAV PAVLE JAGARINEC SLAVKO SIMONIČ VIKTOR VOBIČ GORAZD ŠTRUS BOJAN  
4 JURKOVIČ MARJAN   031/336-982 ŽERJAV PAVLE JAGARINEC SLAVKO SIMONIČ VIKTOR VOBIČ GORAZD ŠTRUS BOJAN BRENČIČ MILIVOJ  
5 ŽERJAV PAVLE   041/423-506 JAGARINEC SLAVKO SIMONIČ VIKTOR VOBIČ GORAZD ŠTRUS BOJAN BRENČIČ MILIVOJ MARAVIČ NJEGOŠ  
6 JAGARINEC SLAVKO   041/723-308 SIMONIČ VIKTOR VOBIČ GORAZD ŠTRUS BOJAN BRENČIČ MILIVOJ MARAVIČ NJEGOŠ JAN PETER  
7 SIMONIČ VIKTOR   041/447-376 VOBIČ GORAZD ŠTRUS BOJAN BRENČIČ MILIVOJ MARAVIČ NJEGOŠ JAN PETER LEKIČ ZORAN  
8 VOBIČ GORAZD   041/415-750 ŠTRUS BOJAN BRENČIČ MILIVOJ MARAVIČ NJEGOŠ JAN PETER LEKIČ ZORAN MAVEC ROK  
9 ŠTRUS BOJAN   041/773-243 BRENČIČ MILIVOJ MARAVIČ NJEGOŠ JAN PETER LEKIČ ZORAN MAVEC ROK RAKUN IGOR  
10 BRENČIČ MILIVOJ   031/550-549 MARAVIČ NJEGOŠ JAN PETER LEKIČ ZORAN MAVEC ROK RAKUN IGOR ŽEHELJ MARKO  
11 MARAVIČ NJEGOŠ   041/367-535 JAN PETER LEKIČ ZORAN MAVEC ROK RAKUN IGOR ŽEHELJ MARKO JURKOVIČ MARJAN  
12 JAN PETER   051/325-905 LEKIČ ZORAN MAVEC ROK RAKUN IGOR ŽEHELJ MARKO JURKOVIČ MARJAN ŽERJAV PAVLE  
13 LEKIČ ZORAN   041/624-023 MAVEC ROK RAKUN IGOR ŽEHELJ MARKO JURKOVIČ MARJAN ŽERJAV PAVLE JAGARINEC SLAVKO  
  3. LIGA     DVOBOJI DO 15. 7. 2007    
1 BRODNIK KRISTJAN   031/774-440 JERAS KSENIJA ZAKERŠNIK MILENA RAKUN VERTOT NATAŠA HRISTOVSKI DMITAR  
2 JERAS KSENIJA   051/634-726 ZAKERŠNIK MILENA RAKUN VERTOT NATAŠA HRISTOVSKI DMITAR BRODNIK KRISTJAN  
3 ZAKERŠNIK MILENA   031/226-667 RAKUN VERTOT NATAŠA HRISTOVSKI DMITAR BRODNIK KRISTJAN JERAS KSENIJA  
4 RAKUN VERTOT NATAŠA   031/655 237 HRISTOVSKI DMITAR BRODNIK KRISTJAN JERAS KSENIJA ZAKERŠNIK MILENA  
5 HRISTOVSKI DMITAR   041/408-534 BRODNIK KRISTJAN JERAS KSENIJA ZAKERŠNIK MILENA RAKUN VERTOT NATAŠA