CVIČKOVA LIGA 2010

 

1. Organizacija lige

 

Cvičkova liga 2010 se igra v naslednjih ligah:

 

-        1A. liga (9 tekmovalcev)

-        1B. liga (9 tekmovalcev)

-        2. liga  – (11  tekmovalcev)

 

Prijave za ligo so potekale  v klubski pisarni do vključno 9.5.2010.

Pričetek lige je 11.5. 2010, zaključek lige pa  2.10.2010, ko je dvoboj Stari:Mladi in bo podelitev priznanj.

 

Pogoj za nastopanje v  Cvičkovi ligi 2010 je plačana A igralnina.

 

 

2. Način tekmovanja

 

Prvi del:  predtekmovanje (1. In 2. tekmovalno obdobje)

-        Tekmovalci bodo igrali po ligaškem sistemu vsak z vsakim – torej 8 tekem.

 

Drugi del: zaključni boji

-        Glede na uvrstitve v predtekmovanju bomo  tekmovalce uvrstili v 3 skupine s po šestimi igralci. Sestavili jih bomo tako, da bodo v njih  po trije igralci iz vsake predtekmovalne skupine.

 

1.     Skupina – prvi trije iz skupin A in B (razigravanje od 1. – 6. mesta)

2.     Skupina – drugi trije iz skupin A in B (razigravanje od 7. – 12. mesta)

3.     Skupina -  tretji trije  iz skupin A in B (razigravanje od 13. – 18. mesta)

 

Vsak tekmovalec odigral še 3 tekme z enako uvrščenimi igralci iz nasprotne lige.

 

Tekmovalno obdobje je razdeljeno na tri dele:

 

1.  obdobje: od 11.5.2010 do 15.7.2010

2.  obdobje: od 16.7.2010 do 5.9.2010 (konec predtekmovnja v 1. ligah)

3. obdobje od 6.9.2010 do 1.10.2010 (razigravanje  - dodatna 3 kola)

 

Vsak tekmovalec je v prvih dveh tekmovalnih obdobjih izzivalec v polovici tekem.

V prvem obdobju mora vsak izzivalec organizirati in odigrati 2 tekme po razporedu vabil. V drugem delu pa preostali dve tekmi.

 

V kolikor tekmovalec v prvem obdobju ne odigra predpisano število tekem, dobi za vsako neodigrano tekmo, v kateri bi moral biti on izzivalec, eno negativno točko. Tekme sicer lahko odigra v drugem tekmovalnem obdobju.

 

V primeru poškodbe (nezmožnost igranja), daljše bolezni ali službene odsotnosti  lahko tekmovalna komisija lige odobri preložitev tekem za posameznega tekmovalca v drugo obdobje brez odvzema 1 točke.

Prošnjo za preložitev tekem tekmovalec vpiše v tabelo rezultatov.

 

Igralec, ki do konca drugega dela nima odigranih vsaj 5 tekem, se briše iz lige in vsi njegovi rezultati.

 

3. Organizacija dvobojev

 

Izzivalec je dolžan povabiti izzivanca na tekmo v predpisanem obdobju.

 

Povabilo pomeni:

-        da izzivalec pokliče izzivanca in mu predlaga datum odigranja tekme

-        tekmovalca skupaj uskladita termin in uro tekme

-        izzivalec poskrbi za rezervacijo igrišča

 

Zavrnjeno povabilo pomeni, da se tekmovalca nista uspela dogovoriti za datum in uro odigranja tekme.

 

Izzivalec zavrnjeno povabilo zapiše v blok rezultatov, ki se nahaja v bifeju TD Slovan.

Izzvanec se je dolžan odzvati izzivalcu najkasneje v drugem povabilu. V kolikor dvakrat zavrne povabilo, (kar bo razvidno iz bloka rezultatov) avtomatično prevzame odgovornost za organizacijo dvoboja (rezervacija igrišča s svojimi nalepkami in žoge), s tem da se izzivalcu ni več treba odzvati na dvoboj. Igra ga lahko, če želi.

 

Izzivalec (organizator dvoboja)  je dolžan zagotoviti (rezervirati) igrišče in NOVE žoge za dvoboj.

 

V primeru, da zmanjka časa ali da zaradi dežja oz. slabe vidljivosti dvoboj ni končan, se igralca dogovorita za dodaten termin in takrat dvoboj nadaljujeta pri rezultatu, kjer sta  prekinila dvoboj.

 

Slabo vreme, zasedenost igrišč, dopusti in podobni izgovori ne štejejo ob zaključku tekmovalnega obdobja. Tekmovalna komisija bo upoštevala le dejstva rezultatov. Če igralec zaradi poškodbe ni mogel odigrati tekem, lahko to napiše v tekmovalni blok rezultatov, vendar to ne bo vplivalo na uvrstitev.

 

4. Pravila tekmovanja

 

VSE TEKME SE IGRAJO NA DVA DOBLJENA SETA.

V PRIMERU REZULTATA 1:1 V SETIH, SE IGRA PODALJŠANI TIEBREAK DO 10 TOČK NA DVE RAZLIKE.

IGRALCA SE PRED PRIČETKOM TEKME LAHKO DOGOVORITA, DA BOSTA V PRIMERU TRETJEGA SETA IGRALA POLNI SET.

 

Zmagovalec dvoboja dobi 2 točki, poraženec pa 1 točko.

 

V primeru, da dvoboj sploh ni bil organiziran (izzivalec ni vabil izzivanca), zmaga izzivanec in dobi 2 točki, izzivalec pa 0 točk.

V primeru, da se izzivanec dvakrat ni odzval povabilu, in tekma ni bila odigrana, zmaga izzivalec in dobi 2 točki, izzivanec pa 0 točk.

 

Rezultat dvoboja sta igralca dolžna takoj po tekmi vpisati v poseben blok za vpisovanje rezultatov, ki se nahaja v bifeju. S svojim podpisom potrdita točnost rezultata.

V ta blok se tudi zapisuje odklonitve vabil, tako da bo iz dokumentacije razvidno, da se izzivanec ni odzival na vabila.

V blok se vpisuje tudi vse prošnje ali druga obvestila za tekmovalno komisijo.

 

Končni vrstni red se izračuna na podlagi seštevka osvojenih točk. Zmagovalec postane tekmovalec z največ osvojenimi točkami.

V primeru, da ima več igralcev enako število točk, se vrstni red izračuna na podlagi medsebojnih srečanj po naslednjih kriterijih:

            - več osvojenih točk v medsebojnih srečanjih

            - boljša razlika v setih (tretji set – podaljšani tiebreak do 10, šteje kot SET!),

            - večje število osvojenih setov

            - večja razlika v osvojenih igrah (gemih),

            - večje število osvojenih gemov.

 

Neodigrane tekme se vpišejo z rezultatom 2:0 v setih in 5:0 v gemih za zmagovalca.

 

 

5. Napredovanje in izpad iz lige

 

Iz vseh lig neposredno izpadejo vsi, ki niso odigrali predpisano število tekem.

 

Iz prvih lig izpadeta zadnje dva (17. In 18.). V prvi (2)  ligi napreduje prvo uvrščeni iz druge lige. Drugo uvrščeni igra kvalifikacijsko tekmo s predzadnjim iz prvih lig.

 

Zaradi možnosti, da se nekateri igralci v naslednji sezoni ne bodo prijavili v tekmovanje, si tekmovalna komisija pridržuje pravico, da po lastni presoji organizira tekmovanje v naslednjem letu, s tem da poskuša organizirati tekmovanje tako, da bo v interesu društva in čim večjega števila igralcev.

 

 

4. Ostalo

 

Vse informacije v zvezi z ligo so na internetni strani http://www.tenisko-drustvo-slovan.si/

Preko povezave »Cvičkova liga«

 

Rezultati bodo ažurirani in objavljeni na oglasni deski in na internetu.

Telefonske številke sodelujočih (in razpored tekem - kdo je izzivalec)  so na voljo tudi na oglasni deski in v pisarni TD Slovan.

 

Vodja cvičkove lige 2010 je Tomaž ŠTRUKELJ, lige dvojic pa Jeras Andrej.

Tekmovalno komisijo sestavljajo predstavniki lig: Simonič Viktor, Andrej Jeras in Štrus Bojan in Tomaž Štrukelj.

 

Vse spore v zvezi s cvičkovo ligo 2010 rešuje tekmovalna komisija lige.

 

Tomaž ŠTRUKELJ, vodja cvičkove lige

10.5.2010