1A. LIGA     DVOBOJE JE POTREBNO ODIGRATI DO 15. 7. 2010    
1 SIMONIČ GREGOR   041/447-375 RIBIČIČ ANDREJ FRECE MATJAŽ ŠTRUKELJ TOMAŽ ČUČEK MARJAN
2 RIBIČIČ ANDREJ   041/503-101 FRECE MATJAŽ ŠTRUKELJ TOMAŽ ČUČEK MARJAN MALEŠIČ TOMAŽ
3 FRECE MATJAŽ   041/750-276 ŠTRUKELJ TOMAŽ ČUČEK MARJAN MALEŠIČ TOMAŽ ŽEHELJ MARKO
4 ŠTRUKELJ TOMAŽ   030/998-022 ČUČEK MARJAN MALEŠIČ TOMAŽ ŽEHELJ MARKO RAKUN IGOR
5 ČUČEK MARJAN   031/778-966 MALEŠIČ TOMAŽ ŽEHELJ MARKO RAKUN IGOR JURKOVIČ MARJAN
6 MALEŠIČ TOMAŽ   041/616-357 ŽEHELJ MARKO RAKUN IGOR JURKOVIČ MARJAN SIMONIČ GREGOR
7 ŽEHELJ MARKO   041/620-464 RAKUN IGOR JURKOVIČ MARJAN SIMONIČ GREGOR RIBIČIČ ANDREJ
8 RAKUN IGOR   041/730-536 JURKOVIČ MARJAN SIMONIČ GREGOR RIBIČIČ ANDREJ FRECE MATJAŽ
9 JURKOVIČ MARJAN   031/336-982 SIMONIČ GREGOR RIBIČIČ ANDREJ FRECE MATJAŽ ŠTRUKELJ TOMAŽ
  1B. LIGA     DVOBOJE JE POTREBNO ODIGRATI DO 15. 7. 2010    
1 RIBIČIČ JAKA   041/373-889 JAN PETER KODRIN DANILO MLAKAR MARKO SLAK MATJAŽ
2 JAN PETER   051/325-905 KODRIN DANILO MLAKAR MARKO SLAK MATJAŽ MAVEC ROK
3 KODRIN DANILO   041/657-733 MLAKAR MARKO SLAK MATJAŽ MAVEC ROK SLAPNIK MIHA
4 MLAKAR MARKO   041/747-051 SLAK MATJAŽ MAVEC ROK SLAPNIK MIHA JUŽNIČ ANDRAŽ
5 SLAK MATJAŽ   041/723-303 MAVEC ROK SLAPNIK MIHA JUŽNIČ ANDRAŽ LEKIČ ZORAN
6 MAVEC ROK   031/665-139  SLAPNIK MIHA JUŽNIČ ANDRAŽ LEKIČ ZORAN RIBIČIČ JAKA
7 SLAPNIK MIHA   041/725-623  JUŽNIČ ANDRAŽ LEKIČ ZORAN RIBIČIČ JAKA JAN PETER
8 JUŽNIČ ANDRAŽ   051/242-944 LEKIČ ZORAN RIBIČIČ JAKA JAN PETER KODRIN DANILO
9 LEKIČ ZORAN   041/624-023 RIBIČIČ JAKA JAN PETER KODRIN DANILO MLAKAR MARKO
  2. LIGA     DVOBOJE JE POTREBNO ODIGRATI DO 15. 7. 2010    
1 STRAŽAR ALEKS    041/664-939  MAJSTOROVIČ DEJAN  RAKUN VERTOT NATAŠA SIMONIČ VIKTOR  JAGARINEC SLAVKO  BRENČIČ MILIVOJ   
2 MAJSTOROVIČ DEJAN    041/373-882 RAKUN VERTOT NATAŠA SIMONIČ VIKTOR  JAGARINEC SLAVKO  BRENČIČ MILIVOJ  ŽERJAV PAVEL   
3 RAKUN VERTOT NATAŠA   031/655 237 SIMONIČ VIKTOR  JAGARINEC SLAVKO  BRENČIČ MILIVOJ  ŽERJAV PAVEL  NEMAC FRANKO   
4 SIMONIČ VIKTOR    041/447-376 JAGARINEC SLAVKO  BRENČIČ MILIVOJ  ŽERJAV PAVEL  NEMAC FRANKO  MARAVIČ NJEGOŠ   
5 JAGARINEC SLAVKO    041/723-308 BRENČIČ MILIVOJ  ŽERJAV PAVEL  NEMAC FRANKO  MARAVIČ NJEGOŠ  JERAS KSENIJA   
6 BRENČIČ MILIVOJ    031/550-549 ŽERJAV PAVEL  NEMAC FRANKO  MARAVIČ NJEGOŠ  JERAS KSENIJA  SEMRAJC JANEZ  
7 ŽERJAV PAVEL    041/423-506 NEMAC FRANKO  MARAVIČ NJEGOŠ  JERAS KSENIJA  SEMRAJC JANEZ STRAŽAR ALEKS   
8 NEMAC FRANKO    041/760 200  MARAVIČ NJEGOŠ  JERAS KSENIJA  SEMRAJC JANEZ STRAŽAR ALEKS  MAJSTOROVIČ DEJAN   
9 MARAVIČ NJEGOŠ    041/367-535 JERAS KSENIJA  SEMRAJC JANEZ STRAŽAR ALEKS  MAJSTOROVIČ DEJAN  RAKUN VERTOT NATAŠA  
10 JERAS KSENIJA    051/634-726 SEMRAJC JANEZ STRAŽAR ALEKS  MAJSTOROVIČ DEJAN  RAKUN VERTOT NATAŠA SIMONIČ VIKTOR   
11 SEMRAJC JANEZ   041/416-061 STRAŽAR ALEKS  MAJSTOROVIČ DEJAN  RAKUN VERTOT NATAŠA SIMONIČ VIKTOR  JAGARINEC SLAVKO 
     
  A. LIGA DVOJICE     DVOBOJE JE POTREBNO ODIGRATI DO 15. 7. 2010      
1 RIBIČIČ A. - RIBIČIČ C.     041/503-101 PROSEVC - ŽERJAV   DODIČ - A. JERAS  MAJSTOROVIČ - MEDVEŠEK AMERŠEK  - RIBIČIČ M.  
2 PROSEVC - ŽERJAV     041/423-506  DODIČ - A. JERAS  MAJSTOROVIČ - MEDVEŠEK AMERŠEK  - RIBIČIČ M. MALIČ - PALČIČ    
3 DODIČ - A. JERAS    031/601-601 MAJSTOROVIČ - MEDVEŠEK AMERŠEK  - RIBIČIČ M. MALIČ - PALČIČ   PLIBERŠEK - STARIČ   
4 MAJSTOROVIČ - MEDVEŠEK   041/373-882  AMERŠEK  - RIBIČIČ M. MALIČ - PALČIČ   PLIBERŠEK - STARIČ  SIMONIČ V. - STARIN  
5 AMERŠEK  - RIBIČIČ M.   041/389-040 MALIČ - PALČIČ   PLIBERŠEK - STARIČ  SIMONIČ V. - STARIN    
6 MALIČ - PALČIČ     041/807-583 PLIBERŠEK - STARIČ  SIMONIČ V. - STARIN RIBIČIČ A. - RIBIČIČ C.      
7 PLIBERŠEK - STARIČ    041/796-079 SIMONIČ V. - STARIN RIBIČIČ A. - RIBIČIČ C.   PROSEVC - ŽERJAV      
8 SIMONIČ V. - STARIN   041/447-376 RIBIČIČ A. - RIBIČIČ C.   PROSEVC - ŽERJAV   DODIČ - A. JERAS     
         
       
  B. LIGA DVOJICE     DVOBOJE JE POTREBNO ODIGRATI DO 15. 7. 2010      
1 BUTARA - VEHOVEC G.   051 689-689  PERGAR - ŠTRUKELJ KLOPČIČ - KRIŽANEC RAKUN I. - TELIČ A. HAM M. - HAM M.  
2 PERGAR - ŠTRUKELJ   041/674-271 KLOPČIČ - KRIŽANEC RAKUN I. - TELIČ A. HAM M. - HAM M. HEMLER  - POESCHL  
3 KLOPČIČ - KRIŽANEC   041/705-600 RAKUN I. - TELIČ A. HAM M. - HAM M. HEMLER  - POESCHL GERŽINIČ - VALENTINČIČ  
4 RAKUN I. - TELIČ A.   041/730-536  HAM M. - HAM M. HEMLER  - POESCHL GERŽINIČ - VALENTINČIČ CVETKOVIČ - KUTLAČIČ  
5 HAM M. - HAM M.   041/796-680 HEMLER  - POESCHL GERŽINIČ - VALENTINČIČ CVETKOVIČ - KUTLAČIČ    
6 HEMLER  - POESCHL   051/608-829 GERŽINIČ - VALENTINČIČ CVETKOVIČ - KUTLAČIČ BUTARA - VEHOVEC G.    
7 GERŽINIČ - VALENTINČIČ   040/790-488  CVETKOVIČ - KUTLAČIČ BUTARA - VEHOVEC G. PERGAR - ŠTRUKELJ    
8 CVETKOVIČ - KUTLAČIČ   031/683-988  BUTARA - VEHOVEC G. PERGAR - ŠTRUKELJ KLOPČIČ - KRIŽANEC