CVIČKOVA (MESTNA) LIGA 2014

 

1. Organizacija lige

 

Cvičkova liga 2014 se igra v naslednjih ligah:

 

-        1.A  liga (7 tekmovalcev)

-        1.B  liga (7 tekmovalcev)

-        2.A  liga (7  tekmovalcev)

-        2.B  liga (7  tekmovalcev)

 

 

Pričetek lige je 18.5. 2014, zaključek lige pa  ob koncu igralne sezone 2014.

 

Pogoj za nastopanje v  ligi  je plačana članarina za leto 2014 in zmožnost rezervacije igrišča po novem sistemu.

 

 

2. Način tekmovanja

 

Prva liga:

-       Igralci igrajo po ligaškem sistemu vsak z vsakim v dveh skupinah. Tekmovanje se zaključi 24.8.2014

 

-       Gelde na uvrstivev v skupini se sestavita novi skupini s po šestimi oziroma osmimi igralci, ki igrajo dodatne (preostale) tekme za skupno razvrstitev

o   1. skupina:  1.- 6. Mesto (prvi trije uvrščeni igralci iz vsake skupine)

o   2. skupina:  7. – 14. Mesto (preostali igralci iz obeh skupin)

 

Druga liga:

 

-       Igralci igrajo po ligaškem sistemu vsak z vsakim v dveh skupinah.

 

V kolikor tekmovalec v predpisanem obdobju (velja samo za 1. Ligi) ne povabi nasprotnika in ne odigra tekmo, dobi za vsako neodigrano tekmo, v kateri bi moral biti on izzivalec, eno negativno točko.

V primeru poškodbe (nezmožnost igranja), daljše bolezni ali službene odsotnosti  lahko tekmovalna komisija lige odobri preložitev tekem za posameznega tekmovalca v drugo obdobje brez odvzema točke.

Prošnjo za preložitev tekem tekmovalec vpiše v tabelo rezultatov.

 

 

3. Organizacija dvobojev

 

Izzivalec je dolžan povabiti izzivanca na tekmo v predpisanem obdobju.

 

Povabilo pomeni:

-        da izzivalec pokliče izzivanca in mu predlaga datum odigranja tekme

-        tekmovalca skupaj uskladita termin in uro tekme

-        izzivalec poskrbi za rezervacijo igrišča

 

Zavrnjeno povabilo pomeni, da se tekmovalca nista uspela dogovoriti za datum in uro odigranja tekme.

 

Izzivalec zavrnjeno povabilo zapiše v tabelo rezultatov, ki se nahaja v bifeju TD Slovan.

Izzvanec se je dolžan odzvati izzivalcu najkasneje v drugem povabilu. V kolikor dvakrat zavrne povabilo, (kar bo razvidno iz tabele rezultatov) avtomatično prevzame odgovornost za organizacijo dvoboja (rezervacija igrišča s svojimi nalepkami in žoge), s tem da se izzivalcu ni več treba odzvati na dvoboj. Igra ga lahko, če želi.

 

Izzivalec (organizator dvoboja)  je dolžan zagotoviti (rezervirati) igrišče in priskrbeti NOVE žoge za dvoboj.

 

V primeru, da zmanjka časa ali da zaradi dežja oz. slabe vidljivosti dvoboj ni končan, se igralca dogovorita za dodaten termin in takrat dvoboj nadaljujeta pri rezultatu, kjer sta  prekinila dvoboj.

 

Slabo vreme, zasedenost igrišč, dopusti in podobni izgovori se ne štejejo kot upravičen razlog za neodigranje tekme.

V primeru poškodbe lahko igralec napiše v blok za rezulate prošnjo za preložitev tekme. Odločitev tekmovalne komisije v zvezi s prošnjo je dokončna.

 

4. Pravila tekmovanja

 

TEKME SE IGRAJO NA DVA DOBLJENA SETA.

V PRIMERU REZULTATA 1:1 V SETIH, SE IGRA PODALJŠANI TIEBREAK DO 10 TOČK NA DVE TOČKI RAZLIKE.

IGRALCA SE PRED PRIČETKOM TEKME LAHKO DOGOVORITA, DA BOSTA V PRIMERU TRETJEGA SETA IGRALA POLNI SET.

 

Zmagovalec dvoboja dobi 2 točki, poraženec pa 1 točko.

 

V primeru, da dvoboj sploh ni bil organiziran (izzivalec ni vabil izzivanca), zmaga izzivanec in dobi 2 točki, izzivalec pa 0 točk.

V primeru, da se izzivanec dvakrat ni odzval povabilu  in tekma ni bila odigrana, zmaga izzivalec in dobi 2 točki, izzivanec pa 0 točk.

 

Rezultat dvoboja sta igralca dolžna takoj po tekmi vpisati v tabelo za vpisovanje rezultatov, ki se nahaja v bifeju. S svojim podpisom potrdita točnost rezultata.

V to tabelo se zapisuje tudi odklonitve vabil, tako da bo iz dokumentacije razvidno, da se izzivanec ni odzival na vabila.

V tabelo se vpisuje tudi vse prošnje ali druga obvestila za tekmovalno komisijo (poškodbe, bolezni,....)

 

Končni vrstni red se izračuna na podlagi seštevka osvojenih točk. Zmagovalec postane tekmovalec z največ osvojenimi točkami.

V primeru, da ima več igralcev enako število točk, se vrstni red izračuna na podlagi medsebojnih srečanj po naslednjih kriterijih:

            - več osvojenih točk v medsebojnih srečanjih

            - boljša razlika v setih (tretji set – podaljšani tiebreak do 10, šteje kot SET!),

            - večje število osvojenih setov

            - večja razlika v osvojenih igrah (gemih),

            - večje število osvojenih igrah

 

Neodigrane tekme se vpišejo z rezultatom 2:0 v setih in 5:0 v gemih za zmagovalca.

 

 

5. Napredovanje in izpad iz lige

 

 

Izpadov iz lig načeloma ni. V vsakem primeru pa ima prvouvrščeni v drugi ligi pravico igrati v prvi ligi naslednjo sezono.

 

Sistem tekmovanja v naslednji sezoni bo prilagojen številu prijavljenih igralcev in njihovi kvaliteti. Clij igranja v ligi je predvsem tekmovalna izkušnja in druženje.

 

Zaradi možnosti, da se nekateri igralci v naslednji sezoni ne bodo prijavili v tekmovanje, si tekmovalna komisija pridržuje pravico, da po lastni presoji organizira tekmovanje v naslednjem letu tako, da bo v interesu društva in čim večjega števila igralcev.

 

 

4. Ostalo

 

Vse informacije v zvezi z ligo so na internetni strani http://www.tenisko-drustvo-slovan.si/

Preko povezave »Mestna liga«

 

Rezultati bodo ažurirani in objavljeni na oglasni deski in na internetu.

Telefonske številke sodelujočih (in razpored tekem - kdo je izzivalec)  so na voljo tudi na oglasni deski in v pisarni TD Slovan.

 

Vodja cvičkove lige 2014 je Tomaž ŠTRUKELJ, lige dvojic pa Jeras Andrej.

Tekmovalno komisijo sestavljajo predstavniki lig: Pavel Žerjav, Andrej Jeras in Tomaž Štrukelj.

 

Vse spore v zvezi s mestno (cvičkovo) ligo 2014 rešuje tekmovalna komisija lige.

 

Tomaž ŠTRUKELJ, vodja cvičkove lige

17.5.2014